مسوولان بانک ملت در نشست های جداگانه ای با اعضای انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام و مسوولان دستگاه های اجرایی استان ، راه های تقویت همکاری ها را بررسی کردند.