باجه های جدید بانک ملت در شهرهای تهران و نوشهر ، ارایه خدمات بانکی به مشتریان را آغاز کردند.