پروژه بزرگ سیمان زابل با مشارکت و عاملیت بانک ملت و با حضور رییس جمهوری به صورت رسمی به بهره برداری رسید.