پرداخت اینترنتی عوارض خودرو برای شهروندان تهرانی از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت امکان پذیر شد.