بانک ملت با هدف تشویق مردم به استفاده از پول الکترونیک در مبادلات روزمره ، جشنواره اهدای جوایز به پرداخت کنندگان الکترونیک بهای سوخت را به مرحله اجرا درآورد.