در راستای پاسخگویی به مشتریان و تامین وجوه نقد مورد نیاز آنان در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز ، تعدادی از شعب بانک ملت در این روزها به عنوان شعب کشیک فعالیت خواهند کرد.