پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان سمنان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.