نخستین شعبه استانی شرکت واسپاری (لیزینگ) ملت ، در استان اصفهان با حضور مسوولان بانک ملت به صورت رسمی شروع به کار کرد.