با استقبال گسترده متقاضیان ، 250 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس عرضه شده از سوی بانک ملت ،در همان روز اول عرضه به فروش رسید.