بانک ملت ، 31 فروردین ماه سال 89 را آخرین مهلت هموطنان برای شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز اعلام کرد.