باجه های جدید بانک ملت در استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.