مرکز پشتیبانی خدمات کارت های پرداخت الکترونیک بانک ملت در تهران ، در میدان رسالت تهران شروع به کار کرد.