بانک ملت استان گیلان نسبت به راه اندازی پنج دستگاه خودپرداز جدید در سطح این استان اقدام کرد.