بانک ملت در راستای افزایش رضایت مشتریان و افزایش کیفیت خدمات خود در عرصه خصوصی ، طرح ارائه تسهیلات به متخصصان کشور را عملیاتی کرد.