مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد: این بانک با امکانات زیادی که دارد از طرح های بخش انرژی در کشور استقبال می کند و آماده تامین مالی این طرح ها است.