مدیریت های شعب بانک ملت در استان های خراسان شمالی ،آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نصب و راه اندازی خودپردازهای جدید در این استان ها اقدام کردند.