سوییچ مگانک در مدیریت های شعب بانک ملت در استان های سمنان ، قم ، زنجان، لرستان و سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.