بانک ملت امکان خرید کارت شارژهای اعتباری اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه را از طریق پایانه های فروشگاهی فراهم کرد.