واحد دانشگاه علمی کاربردی بانک ملت در کرمانشاه زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی ، فعالیت خود را آغاز کرد.