نخستین پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپردازهای بانک ملت در استان خوزستان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.