رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بانک ملت در این استان قدردانی کرد.