بانک ملت استان قم و تعاونی تولید فرش دستباف با هدف تقویت همکاری های میان بانک و صنعت فرش دستباف کشور ، تفاهمنامه امضا کردند.