بزرگ ترین مرکز خرید لوازم خانگی ، صوتی و تصویری کشور با مشارکت بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.