مدیریت شعب بانک ملت در استان یزد یک دستگاه خودپرداز در باجه نوسازی مدارس استان نصب و راه اندازی کرد.