مدیریت شعب استان سمنان در همایش توجیهی زایران استان سمنان ، به معرفی زایرکارت ملت و ویژگی ها و امکانات این کارت پرداخت.