یک دستگاه خودپرداز دیواری از سوی مدیریت شعب بانک ملت در استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، نصب و راه اندازی شد.