باجه شهید فاضلی بانک ملت تحت نظارت شعبه شهید رجایی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.