بانک ملت به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه و با هدف بهره مندی بیشتر سپرده گذاران از جوایز و ایجاد شرایط برای افزایش تعداد برندگان جشنواره قرض الحسنه سال 88 ، 25 هزار فقره جایزه نقدی 10 میلیون ریالی را به عنوان جوایز ویژه این دوره از جشنواره تعیین کرد.