دو پروژه ازچهار پروژه مدرسه سازی اهدایی بانک ملت برای مناطق محروم استان کرمان در تاریخ 6/8/88 با حضور دکتر رییسی معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، دکتر دیواندری مدیرعامل بانک ملت ، مسوولین این بانک وتنی چند از مقامات استانی و محلی در جنوب کرمان به بهره برداری رسید.