همایش آموزشی خدمات نوین بانک ملت ویژه مدیران و روسای شرکت نفت و گاز پارس در محل این شرکت برگزار شد.