باجه جدید بانک ملت تحت نظارت مدیریت شعب منطقه چهار تهران ، در شرکت پایاپرتو آغاز به کار کرد.