بانک ملت استان زنجان در راستای افزایش سطح خدمات رسانی به مشتریان ویژه و کلیدی ، باجه جدیدی در شرکت گاز این استان دایر کرد.