مدیر کل روابط عمومی بانک ملت گفت: جایزه ویژه دومین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک، حواله یکهزار دستگاه خودرو است که از طریق شرکت های خودروسازی در اختیار برندگان خوش اقبال قرار خواهد گرفت