بانک ملت در راستای همکاری با نهادهای خیّر فعال در برگزاری جشن نیکوکاری، 50 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اهدا می کند.