تاکنون 1867 شعبه بانک ملت به سامانه نرم افزاری جامع شعب (سنجش) مجهز شده است .