گامی بلند در جلب رضایت مشتریان؛ سرعت تراکنش ها در بانک ملت 10 برابر شد.