خودپردازهای بانک ملت در تعطیلات عید فطر 140 میلیارد ریال پول پرداخت کردند.