همایش یکروزه ای با موضوع مروری بر عملکرد و ارائه برنامه های آینده در زمینه بانکداری الکترونیک ، روز سه شنبه 23 آبان ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک ملت و دانشگاه تهران برگزار شد.