مدیر عامل بانک ملت با اشاره به تخصیص یک میلیارد و 703 میلیون و 259 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی از سوی بانک ملت به بخش های مختلف تولیدی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری اظهار داشت: تا پایان مهرماه امسال هم مبلغ پنج میلیارد و 81 میلیون و 792 هزار دلار اعتبار ات اسنادی فاینانس از سوی این بانک برای صنایع مختلف گشایش شده است.