در مراسم رونمایی از فرهنگ کارت دانشجو صورت گرفت:
قدردانی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بانک ملت