بانک ملت با هدف تحقق بانکداری الکترونیک و با استفاده از امکانات و قابلیت های منحصر به فرد سامانه متمرکز خود ، خدمات ویژه ای را به مشتریان شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ارایه می دهد.