عضو هیات مدیره بانک ملت گفت: این بانک برای تسهیل در وصول مطالبات معوق در سال جاری ، از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.