مدیر شعب بانک ملت در استان خراسان جنوبی گفت: ثبت نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند از مهرماه سال جاری از طریق بانک ملت انجام می شود.