به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک ملت استان یزد توانسته است در شاخص رضایتمندی مشتریان در میان بانک های ملت سراسر کشور ، رتبه اول را از آن خود کند.