مدیر امور بازاریابی و مشتریان بانک ملت گفت:این بانک هم اکنون به عنوان موفق ترین بانک کشور می درخشد و تعامل و ارتباط آن با اقشار مختلف به ویژه قشر مستضعف جامعه زبانزد خاص و عام است.