بانک ملت تا پایان تیرماه ، به 8 واحد دانشگاهی و مرکز فروش کالا و خدمات دیگر ، خدمات خرید اینترنتی ارایه خواهد کرد.