امام جمعه یزد در نامه ای به مدیر بانک ملت در این استان ، از تلاش های این بانک در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مشتریان قدردانی کرد.