سامانه متمرکز دریافت قبوض برای شرکت های برق و ارتباطات سیار در استان قم از سوی بانک ملت راه اندازی شد.