بانک ملت تا پایان نیمه نخست مردادماه ، بالغ بر 9 میلیون و 235 هزار تن گندم از کشاورزان 30 استان کشور خریداری کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، این بانک بابت خرید این میزان گندم ، حدود 20 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت کرده است.