بانک ملت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای سال 86 اعلام کرد .